Ján Cikker (1911 – 1989) bol jedným z mála skladateľov, ktorí v období 2. svetovej vojny umelecky nemlčali. Dokladom je kantáta Cantus filiorum, op. 17, cyklus piesní O mamičke, op. 18 a tri symfonické básne O živote. Počas Slovenského národného povstania v roku 1944 bol v Banskej Bystrici a pre Slobodný slovenský vysielač skomponoval zvučku. Sám ju nahral na klavíri na želatínovú platňu. Z motívu zvučky už o mesiac spracoval orchestrálny Pochod povstalcov. Ako hudobný symbol povstania ju neskôr použili viacerí skladatelia, okrem iných aj sám Ján Cikker v symfonickej básni Nad starým zákopom (Epitaf ) v roku 1973. Pre zmiešaný zbor a dychový orchester, na slová Milana Ferka, ho v roku 1953 upravil Zdenko Mikula. Zvučku vyše 40 rokov používalo banskobystrické rozhlasové štúdio.

 

Ján Cikker (1911–1989) was one of the few composers who were not silent as artists during the World War II. He composed his cantata Cantus filiorum, op 17, a series of songs “About Mother”, op 18, and three symphonic poems “On Life” during the war period. He was in Banská Bystrica at the time of the Slovak National Uprising and composed a jingle for the Free Slovak Radio. He recorded it himself on a gelatine disk, playing the piano. Only a month later, he used the motif of the jingle to compose his orchestral “March of the Insurgents”. From then on, it has been used by a number of composers as a symbol of the Uprising, including by Cikker himself in his symphonic poem “Above the Old Trench (Epitaph)” in 1973. In 1953, the march was adapted for a mixed choir and the wind section by Zdenko Mikula, with lyrics by Milan Ferko. The jingle was used by the radio station of Banská Bystrica for more than 40 years.

 

Autor textu: PhDr. Marianna Bárdiová, PhD.