Komisia pre pamätihodnosti mesta Banská Bystrica

Predseda komisie: 

 

Ing. arch. Hana Kasová• Mesto Banská Bystrica
   
Členovia komisie:  
PhDr. Marcel Pecník, PhD.• Mesto Banská Bystrica
Ing. arch. Peter Surovec• Mestský úrad Banská Bystrica, Odbor architekta mesta, Oddelenie architektúry
Ing. arch. Renáta Lieskovská• Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici
RNDr. Elena Martincová• Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica
Mgr. Martina Brozmanová• Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie
Mgr. Lucia Dimošová• Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Banská Bystrica
Mgr. Soňa Šváčová PhD.• Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
   
Tajomníčka komisie:  
Ing. arch. Monika Supuková• Mestský úrad Banská Bystrica, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Oddelenie kultúry