Komisia pre pamätihodnosti mesta Banská Bystrica

Predseda komisie: 

 

Ing. arch. Hana Kasová• Mesto Banská Bystrica
   
Členovia komisie:  
Mgr. Martina Brozmanová• Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP
Mgr. Lucia Kubíková Dimošová• Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Banská Bystrica
Ing. arch. Renáta Lieskovská• Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica
Mgr. art. Miloš Packo• Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica
PhDr. Marcel Pecník, PhD.• Mesto Banská Bystrica
Ing. arch. Peter Surovec• Mestský úrad Banská Bystrica, Odbor architekta mesta, Oddelenie architektúry
Mgr. Soňa Šváčová PhD.• Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici - literárne a hudobné múzeum
   
Sekretárka komisie:  
Ing. arch. Monika Supuková• Mestský úrad Banská Bystrica, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Oddelenie kultúry