Nachádza sa v priechodnom dvore domu č. 16 v Hornej ulici. Toto asi 10 m vysoké torzo komína, teraz prekryté ihlanovitou strieškou, je pozostatkom prvej banskobystrickej továrne na farbenie, čistenie a pranie bielizne, ktorú v roku 1898 založil Dávid Kemény. Ide teda o pamätihodnosť industriálnej histórie Banskej Bystrice.

 

The smokestack remains can be seen in the walk-through courtyard of the house No. 16 on Horná street. The remains, now about 10m high and covered with a small pyramid-shaped roof, belonged to the First Textile Dyeing, Cleaning and Washing Factory of Banská Bystrica, established in 1898 by Dávid Kemény. The smokestack remains are a reminder of the town’s industrial heritage.

 

Autor textu: Ing. Július Burkovský