Jediného pápeža, čo navštívil naše mesto (2003), pripomína socha v Kapitulskej ulici. Pri príležitosti prvého výročia návštevy Jána Pavla II. bola odhalená pred Diecéznym pastoračným centrom Jána Pavla II. Autormi trištvrťovej postavy z bronzu sú Peter Sulík a Rajmund Lauro. Žulový podstavec doplnil Jozef Frtús. Poliak Karol Wojtyła (1920 – 2005) bol prvým Netalianom od roku 1522, a vôbec, prvým Slovanom na Petrovom stolci (1978 – 2005). Podpísal viacero dokumentov, ktoré zásadne ovplyvnili vývoj Katolíckej cirkvi. Ospravedlnil sa za mlčanie cirkvi počas holokaustu, prenasledovanie Galilea Galileiho (1633), či za štvrtú križiacku výpravu (1204). Dbal na dobré vzťahy s inými náboženstvami. Osobnou charizmou priťahoval obrovské zástupy ľudí. Vo vnútrocirkevných záležitostiach bol konzervatívny a viaceré kauzy neriešil. Jeho nástupca František ho vyhlásil za svätého (2014). Spomienka Jána Pavla II. pripadá na 22. október.

 

The statue was installed in Kapitulská street in memory of the only papal visit (2003) to the town. It was revealed in the front yard of the John Paul II Diocese Pastoral Centre to mark the first anniversary of the visit by Pope John Paul II. The three-quarter length figure made of bronze was created by Rajmund Lauro and Peter Sulík. The granite plinth was supplied by Jozef Frtús. Karol Wojtyła (1920–2005) from Poland was the first non-Italian pope since 1522 and the first Slav on the Chair of Peter (1978–2005). He signed several documents that had crucial influence on the developments in the Catholic Church. He apologized for the silence of the Church during the Holocaust, for the persecution of Galileo Galilei (1633), and for the fourth Crusade (1204). He maintained good relations with the representatives of other faiths. His personal charisma attracted big crowds. He maintained a conservative position on internal matters concerning the Church and failed to address certain issues. His successor, Pope Francis, canonized him as a saint (2014). The feast day of John Paul II is celebrated on 22 October.

 

Autor textu: Ing. Mgr. Pavol Katreniak