Pomník Odkrývanie je venovaný odkazu a pamiatke Jána Langoša (1946 – 2006), zakladateľa Ústavu pamäti národa. Posolstvo diela je postavené na myšlienke pochádzajúcej z textu, ktorý hovorí: „Ten, kto nepozná svoju minulosť, je odsúdený ju opakovať.“ Autori diela – Karol Rosmány a Matej Rosmány, zakomponovali text do jednoduchej formy mramorového hracieho stolčeka. Vrchná doska stola je vyložená pohyblivými doštičkami, ktoré môže divák presúvať. Pod každou z doštičiek sa nachádza jeden znak textu, z ktorého divák zloží výrok. Interaktívne dielo počíta s aktívnou účasťou diváka, a aj takýmto spôsobom upozorňuje na dôležitú potrebu participácie a osobnej zodpovednosti každého občana pri zachovávaní a udržiavaní demokratických hodnôt. Premyslene zvolená forma pomníka, vyzdvihujúca význam hry či hravosti, dokáže sprostredkovať vážny spoločenský odkaz bez pátosu a okázalosti.

 

The “Revealing” memorial honours the legacy and the memory of Ján Langoš (1946–2006), founder of the Nation’s Memory Institute. The design draws inspiration from the quote: “Those who do not know their history are doomed to repeat it”. The authors, Matej Rosmány and Karol Rosmány, integrated the text in a simple marble game table. Its top is inlaid with movable square tiles which can be moved by the viewer. Each tile hides one character of the quote, allowing the viewer to put the words together. This work of participatory art requires viewer’s active participation, highlighting the importance of involvement and personal responsibility of each individual in preserving and upholding the democratic values. The memorial, with its clever form emphasizing the element of play and playfulness, can convey a vital civic message without being pathetic or ostentatious.

 

Autor textu: Mgr. Zuzana Leškanič Majlingová

 

Pomník Odkrývanie bol rekonštruovaný v roku 2019, 2020 a 2021.