Obytná plastika pochádza z roku 1972 a Jaroslav Kubička ju realizoval v spolupráci s Ing. arch. Pavlom Rekom, ktorý projektoval aj sídlisko „Sever“, ktoré plastika výtvarne dotvárala. V „normalizačnom“ období išlo o projekt panelákového sídliska s najnižšou hustotou osídlenia na Slovensku, a preto bolo jeho výstavbu veľmi ťažké presadiť. Z pohľadu kvality životného priestoru a prírodnej scenérie, v ktorej je situované, patrí aj dnes k najhumanistickejším panelákovým obytným lokalitám v meste. V priestore na konci Severnej ulice bol vytvorený oddychový park pre neveľký obytný celok, pričom tvarovaná „obytná“ plastika z liateho betónu ponúkala pre jej obyvateľov možnosť organizovania menších spoločenských udalostí, koncertov a stretnutí. Táto invenčne poňatá, esteticko-funkčná plastika bola v 70. a 80. rokoch obľúbeným miestom oddychu miestnych obyvateľov.

 

The Inhabitable Sculpture was designed in 1972 by Jaroslav Kubička who created it in cooperation with Ing. architect Pavel Rek, the author of the Sever housing development. The neighbourhood was designed as a panel housing development with the lowest population density in Slovakia during the period of “normalization” and it had therefore been quite difficult to have it pass through the permitting process. Even today, it is one of the most humanistic panel-house neighbourhoods in the town in terms of the quality of space for living and the surrounding landscape. A park was created at the end of Severná street to serve a smaller group of houses, with an “inhabitable” sculpture at its centre shaped out of poured concrete and designed to be used for smaller social events, concerts and as a meeting point for the local residents. During the 1970s and 1980s, this innovative sculpture, which combined aesthetic and functional aspects, was a popular place where local residents spent their leisure time.

 

Autor textu: Mgr. Zuzana Leškanič Majlingová

 

Obytná plastika bola obnovená v roku 2019.