Koncentrovaná veľkovýroba medi, ktorá našla uplatnenie v remeslách, námorníctve aj výrobe zbraní, vytvorila prvenstvo banskobystrického Medeného hámra (1496 – 1991). K dlhej funkčnosti Medeného hámra prispela koncepcia Thurzovho projektu a inovácie výrobného programu. Thurzovci vytvorili v Medenom hámri bezprecedentne koncipované dielo, kde sa spracovávala desatina produkcie, ostatná časť sa vyvážala do Nemecka a fuggerovských faktórií. Unikátom Medeného hámra je zachovaná renesančná hutnícka hala s dvomi hutníckymi pecami a kamenným stĺpom z pôvodnej dispozície pred požiarom. K historicky najvýznamnejším častiam patrí zachovalý objekt dielní z druhej polovice 18. storočia. Medený hámor zasiahol v roku 1761 rozsiahly požiar, ktorý sa rozšíril aj na mesto. V roku 1997 boli viaceré dôležité časti Medeného hámra asanované.


Copper, a valuable commodity supplied to craftsmen, shipbuilders or arms manufacturers, was produced at a large scale in Banská Bystrica, where the industry was concentrated. The production chain included a unique coppersmithing plant – Medený hámor – in operation from 1496 until 1991. The Thurzos established an unparalleled facility that processed one tenth of the production, with the rest exported to Germany and to the Fuggers’ factories. It remained in operation for centuries thanks to the novel concept of the Thurzo enterprise and to production innovation. A unique Renaissance smelting hall with two furnaces and a stone pillar remain from its original layout before a fire. The most valuable historical structures include a conserved workshop from the second half of the 18th century. In 1761, Medený hámor suffered a devastating fire which also spread across the town. Important parts of Medený hámor were torn down in 1997.


Autor textu: PhDr. Filip Glocko

 

V zozname NKP sa nachádzajú 4 objekty Medeného Hámra ako Technické pamiatky, vyhlásené za NKP od 07.04.1972, číslo ÚZPF - 2710