Areálu Rooseveltovej nemocnice s poliklinikou dominuje jedna z najmonumentálnejších a najkrajších fontán v meste, pomenovaná symbolicky Kvet života. Svojimi jednoduchými kruhovými tvarmi korešponduje s pravouhlými hmotami pavilónov, humanizuje a harmonizuje veľkorysý nástupný priestor nemocničného komplexu. Hlavný bazén fontány je založený na kruhovom pôdoryse s vnútorným priemerom 15,5 m. V strede bazéna je osadený 4,75 m vysoký kvet guľového tvaru, komponovaný ako šperk z množstva menších guľových útvarov z lešteného nerezu s tryskami. Plochu betónového bazéna vypĺňajú ešte tri menšie, asymetricky a stupňovito rozmiestnené betónové „taniere“ rôznych veľkostí s tryskami. Betónové časti bazéna boli pôvodne obložené keramikou. Umelecky vysoko hodnotná fontána je v havarijnom stave a vyžaduje si rozsiahlu rekonštrukciu.

 

One of the most imposing and attractive fountains in the town, symbolically titled “The Flower of Life”, was built on the grounds of the F. D. Roosevelt Hospital. Its simple, circular shapes counterbalance the rectangular forms of the hospital wings, adding a harmonious, human perspective to the spacious access to the hospital premises. The main pool forms a circle 15.5m in diameter. At its centre, there is a 4.75m tall spherical flower, composed, like a piece of jewellery, of multiple small, polished, stainless steel spheres with nozzles. Three smaller concrete “saucers” of different sizes and height, also fitted with nozzles, appear to be floating in the centre of the main pool. The concrete parts of the fountain were originally covered with ceramic tiles. Despite its high artistic value, the fountain is falling into disrepair and requires extensive restoration.

 

Autor textu: Mgr. Zuzana Leškanič Majlingová