Banskobystrický rodák pochádzal z rodiny významného maliara Dominika Skuteckého. Ako jeho vnuk vyrastal v krásnej neorenesančnej vile a dostalo sa mu dostatok umeleckých podnetov. Zmaturoval na Gymnáziu A. Sládkoviča a v nasledujúcom období sa jeho osud zdramatizoval. Po vydaní rasových zákonov bol dokonca internovaný v pracovnom tábore. Keď vypuklo SNP, pracoval v Slobodnom slovenskom vysielači. Po oslobodení sa uplatnil v Bratislave ako dramaturg a zároveň ukončil univerzitné štúdium. V rokoch 1956 – 1974 prednášal na Vysokej škole múzických umení, v dôsledku normalizácie bol presunutý na Výskumný ústav kultúry.  

Hoci bol autorom množstva prozaických kníh, ťažiskom jeho úspechu bola najmä dramatická tvorba. Zaujal povstaleckou drámou Polnočná omša (1959), vrcholom boli drámy zobrazujúce politické zneužívanie moci a obdobie kultu osobnosti: Antigona a tí druhí (1961), Veľká parochňa (1964), Experiment Damokles (1966), Absolútny zákaz (1969) a iné. Po nich dostal zákaz publikovať a na veľa rokov sa odmlčal. V tom čase sa zrodila jeho autobiografická novela V hniezde (1981), v ktorej zobrazil svoje banskobystrické detstvo a mladosť. V roku 1990 bol ocenený titulom Čestný občan mesta Banská Bystrica.

 

Peter Karvaš was born in Banská Bystrica in the family of Dominik Skutecký, an influential painter. As his grandson, Karvaš grew up in the charming Neo-Renaissance family villa, surrounded by art. After he completed his studies at the A. Sládkovič Secondary Grammar School, his life took a dramatic turn. He was interned in a labour camp on the basis of the Acts on Race. During the Slovak National Uprising he worked in the Free Slovak Radio. After the war he worked in Bratislava as a dramaturge while studying for his university degree. From 1956 to 1974 he was a lecturer at the Academy of Performing Arts but was transferred to the Culture Research Institute during the process of normalization.

Karvaš wrote numerous works of fiction but he is mostly known for his plays. The first one to draw attention was Polnočná omša (Midnight Mass, 1959), a drama set during the Uprising, and his work culminated in dramas depicting political abuse of power and the cult of personality period: Antigona a tí druhí (Antigone and the Others, 1961), Veľká parochňa (Big Wig, 1964), Experiment Damokles (Experiment Damocles, 1966), Absolútny zákaz (Total Ban, 1969) and other. After that, he was banned from publishing and remained silent for many years. During this time, he worked on his autobiographical novel V hniezde (In the Nest, 1981) describing his childhood and youth in Banská Bystrica. In 1990, Banská Bystrica awarded him the title of Honorary Citizen.

 

Autor textu: Jana Borguľová, PaeDr.