Diela Andreja Rudavského a Ľudovíta Fullu pôvodne výtvarne dotvárali interiér spoločenského klubu textilného závodu Slovenka na Lazovnej ulici. Po roku 1989 prešli priestory klubu do súkromného vlastníctva a dnes sú sídlom predajne firmy Exima. Pozoruhodne vysoká úroveň výtvarnej výzdoby závodného klubu, ktorú realizovali najvýznamnejší slovenskí umelci 20. storočia, údajne súvisí s návštevou Nikitu Chruščova v Banskej Bystrici. Najvyšší sovietsky predstaviteľ sa zúčastnil ústredných osláv SNP v auguste 1964 a v rámci oficiálnej návštevy bola naplánovaná aj prehliadka klubu Slovenka, ktorý mal reprezentovať vysokú úroveň kultúrneho vyžitia jej pracovníkov. Objekt od Andreja Rudavského s názvom Inustrializácia Slovenska bol pôvodne komponovaný ako monumentálna závesná socha, uchytená v strope tanečnej siene. Experimentálne dielo je na dobu svojho vzniku veľmi novátorské a využíva umelecké postupy asambláže. Výsledný robustný objekt neofuturistickej sochy je tvorený kombináciou zváraných industriálnych kovových segmentov s autorskými, mytologicko-pohansky tvarovými prvkami. V súčasnosti je objekt poškodený a umiestnený v predajni na zemi, obložený rôznym tovarom.

 

The works by Andrej Rudavský and Ľudovít Fulla were installed to decorate the interior of the former social club of the Slovenka textile factory on Lazovná street. Since 1989, the building is privately owned and it is used today by a trading company, Exima. In the 1960s, the club used to host a variety of cultural events, exhibitions, concerts and, in particular, very popular dance evenings with live music, the so called five-o’clock teas. The rare presence of works by the most important Slovak artists of the 20th century in a factory club is allegedly due to a visit by Nikita Khrushchev to Banská Bystrica. In August 1964, the Soviet statesman attended the celebrations of the Slovak National Uprising anniversary and his official schedule included a visit to the Slovenka club, intended to illustrate the high quality of workers’ cultural activities.The object by Andrej Rudavský, titled “Industrialization of Slovakia”, was originally intended as a monumental hanging sculpture to be attached to the ballroom ceiling. This experimental work was very innovative at the time of its creation, using the technique of assemblage. The resulting robust, neo-futuristic sculpture combines welded industrial segments with original mythological elements deriving their shape from pagan imagery. The sculpture was damaged and is currently stored on the floor, among piles of goods.

 

Autor textu: Mgr. Zuzana Leškanič Majlingová