Banskobystrické námestie, obostavané meštianskymi domami s historickou výpovednou hodnotou, tvorí kulisu centrálne situovanej architektúre fontány. Jej dnešná podoba vznikala postupným vývojom podľa potrieb času. V stredoveku tu stála studňa slúžiaca potrebám trhu. V prvej tretine 17. storočia vyhĺbili jazierko, ohraničené kameňmi v tvare osemuholníka, so sochou uprostred. Na konci 19. storočia obkolesili jazierko kruhovým kamenným múrikom, s vodometom uprostred. Začiatkom 20. storočia pribúdali najprv štyri kopce kameňov po obvode, neskôr vznikla – navŕšením kameňov zarastajúcimi machom, dnes známa homola s tryskami. Svojou prítomnosťou spríjemňuje každodenný život na námestí domácim aj hosťom nielen známym zvukom padajúcej vody, ale aj tónmi vážnej hudby, znejúcimi v pravidelných intervaloch.

 

The main square of Banská Bystrica, lined by burghers’ houses steeped in history, provides a backdrop for its fountain, situated in the centre as an architectural object. Its current form was gradually shaped by the needs of the times. During the Middle Ages, there was a well serving the marketplace. In the first third of the 17th century, it was turned into an octagonal pond lined with stones, with a statue at the centre. Towards the end of the 19th century, a circular stone wall was erected around the pond, with a fountain at its centre. In the early 20th century, four stone piles around its edge were added first, followed by the now familiar mound of stacked stones covered with moss and the fountain nozzles. It makes everyday life in the square more pleasant for locals and visitors alike with the soothing sound of falling water, as well as the sound of classical music playing at regular intervals.

 


Autor textu: Mgr. Magdaléna Dudková