Ide o jedinečné technické dielo, vybudované v 16. storočí na rieke Hron, ktoré vyše 300 rokov zachytávalo v Banskej Bystrici splavované drevo z lesov Horehronia. Dôvodom ich vybudovania bolo vytrácanie sa lesov v okolí pre prudký rozvoj baníctva v celej oblasti. Chýbajúce drevo bolo potrebné dopravovať zo vzdialenejších oblastí. Stavba hrablí začala v roku 1548 podľa návrhu lesmajstra Wolfganga Hohenwartera z roku 1547. Hrable boli vybudované korytom rieky šikmo, aby sa drevo zachytávalo na čo najväčšej dĺžke. Vybudovali sa na území od dolného Majera po komorský most. Dnes by sme ho lokalizovali do mestskej časti Uhlisko, neďaleko rybníka. Výstavba hrablí umožnila predovšetkým zásobovanie banskobystrických hút lacným palivovým drevom. Svoju funkciu plnili až do roku 1890. V roku 1902 boli rozobraté.


The Upper Rake was a unique technical device built in the 16th century on the river Hron and used for more than 300 years to catch timber logged in the forests of Horehronie and driven down the river. As the forests around the town disappeared due to logging to meet the needs of the booming mining industry, timber had to be transported from further afar and a device to catch it was required. The Rake was designed in 1547 by forest manager W. Hohenwarter and built in 1548. It was erected diagonally across the riverbed to catch the timber on as long a stretch as possible. It spanned from the lower Majer to the Chamber bridge, in the area of present-day Uhlisko neighbourhood, near the pond. Thanks to the Rake, smelters in Banská Bystrica were supplied with cheap fuel wood. The Rake remained in use until 1890 and was disassembled in 1902.


Autor textu: Mgr. Vladimír Klemanič

 

Poznámka: Komorský most, neskoršie „Bellušov“, v dnešnej dobe most z Národnej ulice k Malej stanici.