Vyhľadávanie pamätihodností

Názov Miesto Autor Zobraziť
Detské ihrisko „Hexagon“ v parku pod Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici Detské ihrisko „Hexagon“ v parku pod Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici Park pod Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici Ján Ondrejovič (1930 – 1981)
Reliéfna stena v hoteli Lux Reliéfna stena v hoteli Lux Nám. Slobody 2, Hotel LUX akad. maliar a sochár Jaroslav Kubička
Pomník Jána Langoša - Odkrývanie Pomník Jána Langoša - Odkrývanie Námestie SNP 16, Záhrada - Centrum nezávislej kultúry Ing. arch. Karol Rosmány, Mgr. art. Matej Rosmány
Kompozícia Kompozícia Tajovského 24, Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica akad. malirar, ilustrátor a grafik Marián Čunderlík
Krematórium - katafalk Krematórium - katafalk Brezová 60, Kremnička - Krematórium akad. maliarka a sochárka Elena Bellušová
Krematórium - brána Krematórium - brána Brezová 60, Kremnička - Krematórium akad. maliar Miroslav Ksandr, Ing. arch. Igor Teplan
Jánošík a jeho družina Jánošík a jeho družina Lazovná 52, Firma Exima akad. maliar Ľudovít Fulla
Detské ihrisko Labyrint Detské ihrisko Labyrint Mládežnícka 27 akad. maliar Stanislav Balko
Detské ihrisko Deti na lúke Detské ihrisko Deti na lúke Spojová 3 akad. sochár Mikuláš Palko
Jar a jeseň Jar a jeseň Horná 33 akad. maliar, grafik a kreramikár Karol Zábrady
Areál školy Areál školy Tajovského 25, areál Gym. J. G. Tajovského a Obchodnej akadémie akad. maliar a sochár Jaroslav Kubička, spolupráca: Ing. arch. Pavel Rek
Keramické reliéfy nad vchodmi do obytných domov Keramické reliéfy nad vchodmi do obytných domov Jílemníckeho 1262/25, 1262/27, kpt. Nálepku 1288/2, 1288/4, 1290/6, 1290/8 Ladislav Pícha, Rudolf Semrád