Vyhľadávanie pamätihodností

Názov Miesto Autor Zobraziť
Bývalý parčík kráľovnej Alžbety Bývalý parčík kráľovnej Alžbety pred niekdajším Medeným hámrom
Stadlerovo nábrežie Stadlerovo nábrežie nábrežie Hrona od vtoku potoka Bystrička (proti toku rieky) po dnešný most železničnej stanice Banská Bystrica-mesto
Sídlisko Pred stanicou - "Prednádražie" Sídlisko Pred stanicou - "Prednádražie" pokračovanie zástavby centrálnej časti mesta Martin Kusý, Karol Ružek
Sídlisko Fortnička Sídlisko Fortnička sídlisko na severozápadnom okraji historickej časti mesta
„Stará“ Fončorda „Stará“ Fončorda sídlisko medzi mestskými časťami Radvaň a Podlavice