Vyhľadávanie pamätihodností

Názov Miesto Autor Zobraziť
Bystrické zvony, festival populárnej hudby, 1972 – 1989 Bystrické zvony, festival populárnej hudby, 1972 – 1989
Radvanský jarmok Radvanský jarmok Radvaň - Banská Bystrica
Príbeh rodiny Jána Vanča, Vančovho domu a mlyna – tragický príbeh z roku 1944 Príbeh rodiny Jána Vanča, Vančovho domu a mlyna – tragický príbeh z roku 1944
Kapela The Electric – prvá banskobystrická bigbítová kapela Kapela The Electric – prvá banskobystrická bigbítová kapela
Vojenská hudba pešieho pluku 26 v Banskej Bystrici Vojenská hudba pešieho pluku 26 v Banskej Bystrici
Deň oslobodenia mesta Banská Bystrica - 25. marec 1945 Deň oslobodenia mesta Banská Bystrica - 25. marec 1945
Skoky na lyžiach v Banskej Bystrici Skoky na lyžiach v Banskej Bystrici
Návšteva pricov Jozefa, Leopolda a ich švagra vojvodu Alberta Tešínskeho v lete 1764 Návšteva pricov Jozefa, Leopolda a ich švagra vojvodu Alberta Tešínskeho v lete 1764
Thurzovsko-Fuggerovská mediarska spoločnosť Thurzovsko-Fuggerovská mediarska spoločnosť Ján Thurzo a Jakub Fugger
Návšteva Jána Pavla II. Návšteva Jána Pavla II.
Udelenie mestských privilégií Banskej Bystrici Udelenie mestských privilégií Banskej Bystrici Belo IV.
Banícke povstanie 1525 - 1526 Banícke povstanie 1525 - 1526
"Staré noviny literního umění" Vydávanie prvého populárno-náučného periodika na Slovensku "Staré noviny literního umění" Vydávanie prvého populárno-náučného periodika na Slovensku