Vyhľadávanie pamätihodností

Názov Miesto Autor Zobraziť
Cestné pätníky, míľniky na Kostiviarskej ceste Cestné pätníky, míľniky na Kostiviarskej ceste Kostiviarska, komunikácia smerujúca k železničnej stanici
Vysielač Tomáša Garrigua Masaryka v Banskej Bystrici Vysielač Tomáša Garrigua Masaryka v Banskej Bystrici Banská Bystrica, vrch Laskomer
Banskobystrický amfiteáter Paľa Bielika Banskobystrický amfiteáter Paľa Bielika Banská Bystrica, Cesta na amfiteáter 494
Medený Hámor Medený Hámor Medený Hámor, Laskomerská
Premietacia technika na Banskobystrickom amfiteátri Paľa Bielika Premietacia technika na Banskobystrickom amfiteátri Paľa Bielika Banskobystrický amfiteáter Paľa Bielika, Cesta na amfiteáter 2 Meopta Přerov
Starý Pivovar Starý Pivovar za objektom stojacim na Námestí Štefana Moysesa 6 a 7 Július a Rudolf Herritzovci
Banskobystrické Horné hrable Banskobystrické Horné hrable na rieke Hron od dolného Majera po komorský most lesmajster Wolfgang Hohenwarter
Železničný podchod - viadukt železnice Železničný podchod - viadukt železnice pod Jesenským vŕškom
Torzo komína Torzo komína v priechodnom dvore domu Horná 16
Regulátor vody na vodnotm toku Bystrica Regulátor vody na vodnotm toku Bystrica dolný tok potoka Bystrica, pri križovatke ulíc Lazovná a Laskomerská