Vyhľadávanie pamätihodností

Názov Miesto Autor Zobraziť
Pamätná tabuľa nespravodlivo odsúdeným Pamätná tabuľa nespravodlivo odsúdeným Skuteckého 7, krajský súd
Pamätná tabuľa Imrichovi Ďuricovi Pamätná tabuľa Imrichovi Ďuricovi Nám. Štefana Moysesa 1, katolícka fara
Pamiatka na povodeň v roku 1974 Pamiatka na povodeň v roku 1974 Štefánikovo nábrežie, Belušova ulica
Pamiatka na povodeň v roku 1813 Pamiatka na povodeň v roku 1813 Stadlerovo nábrežie, hradobný múr
Pamätná tabuľa k návšteve arcikniežaťa Francza Karla u Kristiána Andreja Zipsera Pamätná tabuľa k návšteve arcikniežaťa Francza Karla u Kristiána Andreja Zipsera Horná Strieborná 21
Keramické reliéfy nad vchodmi do obytných domov Keramické reliéfy nad vchodmi do obytných domov Jílemníckeho 1262/25, 1262/27, kpt. Nálepku 1288/2, 1288/4, 1290/6, 1290/8 Ladislav Pícha, Rudolf Semrád
Tabuľky s nápisom Provereno min net Tabuľky s nápisom Provereno min net Hronské predmestie, Námestie Štefana Moysesa, Národná ulica, Robotnícka ulica