Vyhľadávanie pamätihodností

Názov Miesto Autor Zobraziť
Pamätná tabuľa nespravodlivo odsúdeným Pamätná tabuľa nespravodlivo odsúdeným Skuteckého 7, krajský súd
Pamätná tabuľa Imrichovi Ďuricovi Pamätná tabuľa Imrichovi Ďuricovi Nám. Štefana Moysesa 1, katolícka fara
Tabuľka - označenie výšky vody pri povodni v roku 1974 Tabuľka - označenie výšky vody pri povodni v roku 1974 Štefánikovo nábrežie, Belušova ulica
Tabuľka - označenie výšky vody pri povodni v roku 1813 Tabuľka - označenie výšky vody pri povodni v roku 1813 Stadlerovo nábrežie, hradobný múr
Pamätná tabuľa  osadená pri návšteve arcikniežaťa Francza Karla Pamätná tabuľa osadená pri návšteve arcikniežaťa Francza Karla Horná Strieborná 21
Tabuľky s nápisom Provereno min net Tabuľky s nápisom Provereno min net Hronské predmestie, Námestie Štefana Moysesa, Národná ulica, Robotnícka ulica