Vyhľadávanie pamätihodností

Názov Miesto Autor Zobraziť
Náhrobníky rodiny Kardossovej a dve pamätné lipy s centrálnym dreveným krížom situované na civilnom cintoríne v Majeri Náhrobníky rodiny Kardossovej a dve pamätné lipy s centrálnym dreveným krížom situované na civilnom cintoríne v Majeri civilný cintorín v mestskej časti Majer na križovatke Partizánskej cesty a Stavebnej ulice, Banská Bystrica
Lipa pri mostíku na Huštáku Lipa pri mostíku na Huštáku Hušták, pozemok parc. č. KN-C 550/1, K.ú.
Lipa pri evanjelickej fare a.v. v Radvani Lipa pri evanjelickej fare a.v. v Radvani Evanjelický farský úrad, Sládkovičova 5
Prameň a tok Bystrice Prameň a tok Bystrice prameň v Starohorských vrchoch, tok katastra mesta Banská Bystrica
Park pod Pamätníkom Slovenského národného povstania Park pod Pamätníkom Slovenského národného povstania pod Pamätníkom SNP až po budovu Štatistického úradu SR, Trieda SNP 75, Banská Bystrica ZARES, STAVOPROJEKT, Ing. arch. Kuzma, Ing. Petrík
Urpín Urpín juhovýchodná časť mesta
Ľaliovník na evanjelickom cintoríne Ľaliovník na evanjelickom cintoríne cintorín Evanjelickej cirkvi augsburg. vyznania (ECAV), Lazovná 42
Medokýš v Štiavničkách Medokýš v Štiavničkách areál Štiavničky
Rudlovský Medokýš Rudlovský Medokýš pri kruhovom objazde do Sásovej