Vyhľadávanie pamätihodností

Názov Miesto Autor Zobraziť
MATUŠKA, Alexander MATUŠKA, Alexander literárny vedec a kritik, esejista
DEKRET-MATEJOVIE, Jozef DEKRET-MATEJOVIE, Jozef priekopník lesného hospodárstva
LIBAY, Samuel LIBAY, Samuel zlatník
ZECHENTER-LASKOMERSKÝ, Gustáv Kazimír ZECHENTER-LASKOMERSKÝ, Gustáv Kazimír lesný a banský lekár, prozaik, publicista, prírodovedec
KÖNIGSBERGER, Michal KÖNIGSBERGER, Michal majiteľ baní, richtár mesta, mnohostranný mecén
KUZMÁNY, Karol KUZMÁNY, Karol kňaz, spisovateľ, básnik, redaktor
KRÉBES, Július KRÉBES, Július rímskokatolícky kňaz, assesor, kaplán, publicista, prekladateľ
KOVÁČ, Mikuláš KOVÁČ, Mikuláš básnik, publicista, redaktor
KOHÚTH, Ján KOHÚTH, Ján rímskokatolícky kňaz, ThDr., monsignor, kanonik, národný a kultúrny pracovník
HUDEC, Ladislav HUDEC, Ladislav architekt, staviteľ
HRÚZ, Pavel HRÚZ, Pavel prozaik
GOLIAN, Ján GOLIAN, Ján generálplukovník, najvyšší veliteľ povstaleckej armády
FLACHE, Július FLACHE, Július výtvarník, publicista a organizátor
EGRY, Ján EGRY, Ján skladateľ, organista, regenschori, dirigent a pedagóg
CIKKER, Ján CIKKER, Ján hudobný skladateľ, pedagóg, dirigent
CESNAK, Július CESNAK, Július mešťanosta, úradník
FIGUŠ-BYSTRÝ, Viliam FIGUŠ-BYSTRÝ, Viliam hudobný skladateľ, pedagóg, dirigent, organista a klavirista
BOTTO, Ján BOTTO, Ján štúrovský básnik, zememerač
BIELIK, Paľo BIELIK, Paľo herec, režisér, scenárista
BELO IV. BELO IV. kráľ Uhorska
BEL, Matej BEL, Matej polyhistor, vlastivedný pracovník, pedagóg, kňaz
BAKOSS, Ján BAKOSS, Ján evanjelický kňaz, náboženský spisovateľ, redaktor, protifašistický bojovník
ANDERLE, Anton ANDERLE, Anton bábkoherec, úradník