Vyhľadávanie pamätihodností

Názov Miesto Autor Zobraziť
KIOSK K 67 - malá architektúra významného slovinského dizajnéra Sašu Janeza Mächtiga// Nová ul. KIOSK K 67 - malá architektúra významného slovinského dizajnéra Sašu Janeza Mächtiga// Nová ul. Nová ul. Slovinský architekt a dizajnér Saša Janez Mächtig
Stredná priemyslová škola Stavebná (bývalá) Stredná priemyslová škola Stavebná (bývalá) Skuteckého ul. č. 20 architekt Otakar Schmidt, prestavba: Ing. arch. Ján Barič
Základná škola Slobodného Slovenského vysielača Základná škola Slobodného Slovenského vysielača Skuteckého 8. architekt Alfréd Jendrassík
Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa Nám. Štefana Moysesa 23 architekt František Bednárik
Poštový úrad/ Stredisko poštovej prevádzky Poštový úrad/ Stredisko poštovej prevádzky Horná 1 architekt Ferdinand Silvan (Silberstein)
Slovenská sporiteľňa, pobočka Banská Bystrica Slovenská sporiteľňa, pobočka Banská Bystrica Nám. Štefana Moysesa č. 8 architekt Emil Belluš, rekonštrukcia - Ing. arch. Roman Turčan
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Cesta k nemocnici č. 1 Ing. Václav Houdek, prestavba: Ing. arch. Alexander Kuchár
Zvonice Zvonice Kostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Rakytovce, Rudlová, Sásová, Senica, Skubín
Fontána na námestí SNP Fontána na námestí SNP Námestie SNP