Po maturite na Gymnáziu A. Sládkoviča v Banskej Bystrici (1938) začal štúdium na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity, ale v rokoch druhej svetovej vojny narukoval na taliansky front. Po návrate pracoval v médiách, v rokoch 1951 – 1970 bol redaktorom a riaditeľom vydavateľstva Slovenský spisovateľ. Debutoval ako maturant básnickou zbierkou Srdcia na mozaike (1938) v Banskej Bystrici, neskôr sa stal výrazným predstaviteľom slovenského nadrealizmu. Okrem veľkého počtu básnických zbierok sa prezentoval aj bohatou prozaickou tvorbou prevažne spomienkového charakteru, v ktorej reflektoval svoje osobné zážitky z detstva i dospelosti. Časť tvorby venoval detským čitateľom, početná je aj jeho prekladateľská aktivita z románskych literatúr. Roky strávené na gymnáziu spracoval v knihe Ktorýsi deň z konca leta (1998). K 700. výročiu udelenia mestských kráľovských výsad Banskej Bystrici venoval básnickú poému Návšteva (1955). V roku 1999 získal Cenu primátora mesta Banská Bystrica.

 

After completing his secondary education at the A. Sládkovič Secondary Grammar School in Banská Bystrica (1938), Žáry started studying at the Faculty of Arts of the Slovak University but he joined the army during World War II and fought on the Italian front. After the war he worked in the media and, from 1951 to 1970, as the editor and manager of the Slovenský spisovateľ (Slovak Writer) publishing house. His first collection of poems, Srdcia na mozaike (Hearts in a Mosaic, 1938), was published during his final year at the secondary school in Banská Bystrica. He became a leading author of the surrealist movement in Slovakia. In addition to a large number of collections of poems, Žáry was also a prolific writer of prose, mostly looking back in time to reflect on his personal experiences from childhood and adulthood. He also wrote for children and translated numerous works of Romance literatures. His years as a secondary school student are depicted in his book Ktorýsi deň z konca leta (A Day Towards the End of the Summer, 1998). He wrote his poem Návšteva (Visit, 1955) to mark 700 years since the town of Banská Bystrica had been granted its Royal Municipal Charter. In 1999, he received the Mayor’s Award of Banská Bystrica.

 

Autor textu: Jana Borguľová, PaeDr.