Mesto Banská Bystrica oslobodili jednotky 40. červenej armády generála F. F. Žmačenka a 4. rumunskej armády generála N. Dăscălescu, ktoré prenikli do mesta z troch strán. 25. marca 1945 do druhej hodiny poobede bolo mesto celé oslobodené. Následne vojaci Červenej armády identifikovali zamínované objekty a zabezpečovali ich odmínovanie. Objekty označovali nápisom „Provereno, min net“ (Preverené, bez mín). Súčasťou nápisu bol dátum a mená vojakov, ktorí kontrolu vykonali. Toto lakonické oznámenie bolo zárukou bezpečného užívania objektov. Do dnešných čias sa zachovali v meste štyri takéto nápisy: v Národnej a Robotníckej ulici, na Hronskom predmestí, na Námestí Štefana Moysesa. Sú spomienkou na dni, keď prišla do nášho mesta sloboda a pripomínajú nám cenu, ktorú sme za ňu museli zaplatiť.

 

Banská Bystrica was liberated by the units of the 40th Red Army under general F. F. Zhmachenko and by the units of the 4th Romanian Army under general N. Dăscălescu. They entered the town from three sides on 25 March 1945, and by two o’clock in the afternoon the whole town was liberated. Soldiers of the Red Army then identified buildings with mines and proceeded to demine them. Once demined, the buildings were marked with inscriptions reading “Provereno, min net” (Checked, no mines). The date and the names of soldiers who inspected the building were attached. This brief notification was a guarantee that the buildings were safe for use again. Four such inscriptions have been conserved until present: in Národná street, Robotnícka street, Hronské predmestie and Námestie Štefana Moysesa. They are a reminder of the days when freedom returned to Banská Bystrica and of the price that had to be paid.

 

Autor textu: PhDr. Roman Hradecký