Pôvodne tu mal stáť psychiatrický pavilón, naprojektovaný architektom Bellušom v roku 1938. Autorstvo po vojne realizovaného pavilónu, so zmenou funkcie pre ciele chirurgie, je pripisované Ing. Václavovi Houdekovi. Budova dnešného SÚSCCH má päť nadzemných a jedno podzemné podlažie. Dispozícia budovy je prostá – komponovaná do tvaru „T“; predné krídlo, orientované na juhovýchod, má dva trakty: v prednom sú izby pacientov, zadný trakt tvoria chodby a vybavenosť. Na prízemí sú lekárske ambulancie. V kratšom zadnom krídle sú umiestnené operačné sály, lekárske pracovne a inšpekčné izby, röntgen a laboratóriá. Pozoruhodnými architektonickými prvkami predného traktu neskorofunkcionalistickej budovy sú ich ukončenia krytými polkruhovými terasami pre pobyt pacientov, ako aj otvorené bezpečnostné schodiská vo väzbe na terasy. V roku 2009 bola ukončená prestavba a všestranná modernizácia objektu. Na jeho streche bol zriadený prvý kruhový heliport na Slovensku o šírke 26 m.

 

The site was originally intended to be a psychiatric hospital designed by architect Emil Belluš (1938). The pavilion, built after World War II to serve a new function as a surgery clinic, is believed to be the design of Ing. Václav Houdek. Today, the CSICD building has five above-ground floors and one underground floor. Its floor plan is simple – arranged in a T shape with the front wing facing south-west and housing patient rooms in the front section and corridors and facilities at the back. There are out-patient consulting rooms on the ground floor. In the shorter, rear wing there are operating theatres, physicians’ offices and meeting rooms, X-rays and laboratories. The front section of the late-functionalist style building has several interesting architectural features, namely semicircular covered terraces at both ends, designed to be enjoyed by the patients, and open emergency stairs attached to the terraces. A thorough reconstruction and modernization of the building was completed in 2009. The first circular rooftop heliport in Slovakia, 26m in diameter, was installed on the building.

 

Autor textu:PhDr. Klára Kubičková, PhD.