V lokalite Štiavničky boli v šesťdesiatych rokoch 20. storočia vybudované viaceré moderné športové objekty: futbalový štadión, športová hala a krytá plaváreň. Plastika Športovci od sochára Milana Štefunka je situovaná priamo pred športovou halou Štiavničky. Pravdepodobne vznikla v roku 1967, krátko po výstavbe objektu. V zbierke Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici je zachovaný epoxidový model diela s rozmermi 130 x 101 x 39 cm, s názvom Torzo, podľa ktorého autor neskôr sochu v kameni realizoval. V abstraktnom sochárskom diele umelec spojil figuratívnosť so znakovým vyjadrením „fázovaného“ pohybu tela športovca, ktorý je inšpirovaný avantgardnými postupmi futurizmu. Umelecké hodnoty plastiky sú znižované parkoviskom, ktoré bolo po roku 1989 zriadené v neprimeranej blízkosti diela.

 

A number of modern sports facilities was built in the area of Štiavničky in the 1960s, including a football stadium, a sports centre and an indoor swimming pool. The “Athletes” sculpture by Milan Štefunko was installed in front of the Štiavničky Sports Centre and was most likely created in 1967, shortly after the facility was completed. There is an epoxy resin model of the sculpture, 130x101x39cm in size and titled the “Torso”, in the collection of the Central Slovakia Gallery, which the author later used to create the sculpture in stone. This abstract piece combines a figurative approach with a symbolic image of an athlete’s body in motion, inspired by avant-garde, futurist techniques. A parking lot, built after 1989 in the immediate vicinity of the statue, diminishes the artistic impression.

 

Autor textu: Mgr. Zuzana Leškanič Majlingová

 

Plastika Športovci bola obnovená v roku 2020.