Rozhodujúcou zmenou sa pre maliara stalo manželstvo s Banskobystričankou Cecíliou Löwyovou, definitívne sa v Banskej Bystrici usadil roku 1889. Podľa vlastného návrhu si dal postaviť vilu s ateliérom v Hornej ulici, v štýle talianskeho renesančného slohu. Jeho najznámejším obrazom je Trh v Banskej Bystrici (1889), na ktorom je dominantnou postavou dáma s prežiareným červeným dáždnikom. Banská Bystrica inšpirovala umelca svojím koloritom, očarili ho aj Staré Hory a Špania Dolina. Za najhodnotnejšiu časť Skuteckého tvorby sa považujú námety z medených hámrov a kováčskych dielní v okolí. Nie sú len umeleckými výtvormi, ale aj dobovým dokumentom o spôsobe výroby v danom čase. Pochovaný je v Banskej Bystrici na židovskom cintoríne. Na jeho vile je umiestnená pamätná tabuľa. Jedna z ulíc v centre mesta nesie jeho meno.


Dominik Skutecký’s marriage to Cecília Löwyová from Banská Bystrica was a turning point in his life and in 1889 the painter settled permanently in Banská Bystrica. He had an Italian Renaissancestyle villa with a studio built on Horná street, based on his own design. He is most famous for his painting Trh v Banskej Bystrici (The Market in Banská Bystrica, 1889), with the figure of a woman with a bright red parasol at its centre. The town and its daily life inspired Dominik Skutecký and his paintings of scenes from copper processing plants and blacksmithing forges around the town are regarded as the most valuable part of the artist’s work. In addition to their aesthetic value, they also document the manufacturing techniques of the time. Skutecký is buried in the Jewish Cemetery in Banská Bystrica. A commemorative plaque is installed on his villa and one of the streets in the town centre is named after him.


Autor textu: PaedDr. Jana Borguľová