Do polovice 19. storočia platil pre židov zákaz osídľovať banské oblasti. Miesto narodenia budúceho rabína Árona Schönfelda nepoznáme. Viac ako 50 rokov (od roku 1906) pôsobil vo funkcii hlavného rabína, učil v židovskej škole a propagoval myšlienky sionistického hnutia. V Budapešti vydal Výklad svätého písma židovskými mudrcmi po Maimunim (1904), neskôr knihu Modrý vták. V medzivojnovom období sa stal členom výkonného výboru Ústredného zväzu sionistov. Počas 2. svetovej vojny vyviezli na nútené práce 56 % banskobystrických židov, ďalší skončili v masových hroboch. Židovská komunita po oslobodení zásluhou rabína Schönfelda obnovila svoju činnosť. Dr. Áron Schönfeld zomrel v Banskej Bystrici, pochovaný je na židovskom cintoríne.

 

Prior to the 1850s, Jews were prohibited from settling in the mining areas. The place of birth of the future rabbi Áron Schönfeld remains unknown. For more than 40 years (since 1906), he was the chief rabbi, he worked as a teacher in the Jewish school and promoted the ideas of the Zionist movement. He published his Výklad svätého písma židovskými mudrcmi po Maimunim (Interpretation of the Holy Scripture by Jewish Scholars after Maimuni) in Budapest (1904), followed later by his book Modrý vták (The Blue Bird). In the interwar period, he became a member of the Central Association of the Zionists. During World War II, 56 % of the Jews from Banská Bystrica were deported as forced labourers, others were executed and buried in mass graves. After the war, rabbi Schönfeld helped revive the activities of the Jewish community. He died in Banská Bystrica and is buried in the Jewish cemetery.

 

Autor textu: PhDr. Filip Glocko