V rokoch 1939 až 1944 pôsobil ako učiteľ na Vyššej priemyselnej škole v Banskej Bystrici, kde vyučoval slovenský jazyk. Popritom sa venoval kultúrnej činnosti v škole a Mestskom divadelnom združení. Zapojil sa do príprav SNP a stal sa prvým hlásateľom Slobodného slovenského vysielača, interpretoval známe burcujúce štvorveršie z Chalupkovej básne Mor ho! Po potlačení povstania bol 31.10.1944 v Starých Horách zaistený, väznený v Banskej Bystrici a Bratislave. Počas transportu do koncentračného tábora zahynul pri americkom nálete pri meste Melk v Rakúsku. Jeho symbolický hrob sa nachádza na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici. Na budove v Hornej ulici č. 21 bola umiestnená na jeho počesť pamätná tabuľa. Po ňom je pomenovaná ulica v meste a súťaž mladých moderátorov Sárova Bystrica.


Ladislav Sára worked as a teacher at the Technical College in Banská Bystrica from 1939 to 1944, teaching the Slovak language. He also organized cultural activities at the school and in the Municipal Theatrical Association. He was involved in the preparations for the Slovak National Uprising and became the first announcer of the Free Slovak Radio, where he recited the famous exhortative quatrain of Samo Chalupka’s poem “Mor ho!” After the uprising was suppressed, he was arrested on 31 October 1944 in Staré Hory and held in prisons in Banská Bystrica and Bratislava. He died during transport to a concentration camp, in an air raid by the American forces near Melk, Austria. His symbolic grave is in the Lutheran Cemetery in Banská Bystrica. A commemorative plaque in his honour was installed on the house on Horná 21. A street in the town is named after him, as well as a competition for young presenters Sárova Bystrica.


Autor textu: PhD.; PaedDr. Jana Borguľová