Narodil sa s ťažkým poškodením zraku. Dvadsaťšesť rokov pôsobil ako učiteľ hry na akordeón na tunajšej hudobnej škole. Viedol komorný orchester, pre ktorý zložil príležitostné skladby. Popritom spieval v učiteľskom spevokole Hron. Do predčasného dôchodku odišiel pod tlakom totalitného režimu, ktorému nebolo po chuti, že ako učiteľ hrával pri bohoslužbách. Organovaniu v Kostole sv. Alžbety, radvanskom Kostole narodenia Panny Márie a v Katedrále sv. Františka Xaverského sa venoval štyri desaťročia. Dvanásť rokov dirigoval katedrálny spevácky zbor. Komponoval sakrálne diela, ktoré inklinovali k Schneiderovmu aj Dvořákovmu štýlu. Niektoré skladby boli zaradené do Liturgického spevníka. Časť Sakáčovej tvorby vyšla tlačou v hudobnom vydavateľstve Allegro. Vďaka perfektnému sluchu, spoľahlivosti, trpezlivosti i vynikajúcim osobným vlastnostiam bol vyhľadávaným ladičom. Pochovaný je na katolíckom cintoríne.


Albín Sakáč was born with a severe visual impairment. For 26 years he worked as an accordion teacher at the local music school. He was the head of a chamber orchestra and composed occasional music for it. He also sung in the teachers choir Hron. He retired early, pressured by the totalitarian regime which would not tolerate that he played the organ during church services. Albín Sakáč was the organist in the Church of St. Elisabeth, the Church of the Nativity of the Virgin Mary in Radvaň and in the Cathedral of St. Francis Xavier for four decades. He also conducted the cathedral choir for 12 years. He composed sacral music, similar in style to Schneider and Dvořák. Some of his works were included in the liturgical songbook. Part of his work was also published by the Allegro music publishing house. Due to his perfect ear, reliability, patience and amiable personality he was also a popular tuner. He is buried in the Catholic Cemetery.


Autor textu: Ing. Mgr. Pavol Katreniak