Viliam Ján Ruttkay-Nedecký  sa narodil v Príbovciach. Po štúdiách na gymnáziu v Martine nastúpil na Vysokú školu výtvarných umení v Budapešti. V rokoch 1911 – 1914 študoval u prof. I. Révésza, krajinára Š. Bosznayho a Š. Rétiho. Po vypuknutí prvej svetovej vojny bol povolaný do armády a štúdium musel prerušiť. Štúdium ukončil po vojenskej službe v roku 1918. Po štúdiách pôsobil najskôr v Martine a v roku 1927 sa presťahoval do Banskej Bystrice, kde sa živil ako učiteľ kreslenia. V 20. a 30. rokoch absolvoval študijné cesty do Francúzska, Talianska, Nemecka a vystavoval vo Viedni, Budapešti, Drážďanoch, Košiciach, Martine a Lučenci. Bol členom spolku Umeleckej besedy Slovenska. V roku 1956 zakladal Oblastnú galériu v Banskej Bystrici (dnes Stredoslovenská galéria) a v rokoch 1958 – 1967 bol jej prvým riaditeľom.

 

Viliam Ján Ruttkay-Nedecký was born in Príbovce. After completing his secondary education in Martin, he started studying at the Academy of Fine Arts in Budapest. Between 1911 and 1914 he studied under Prof. I. Révész, landscape painter Š. Bosznay, and Š. Réti. His studies were interrupted by conscription at the start of World War I and he graduated in 1918, after his military service. He worked first in Martin and then moved to Banská Bystrica in 1927 to teach art. In the 1920s and 1930s he travelled on study tours to France, Italy and Germany, and exhibitions of his work were held in Vienna, Budapest, Dresden, Košice, Martin and Lučenec. He was a member of Umelecká beseda slovenská (Slovak Artists Association). In 1956 he founded the Regional Gallery in Banská Bystrica (present-day Central Slovakian Gallery) and held the position of its first director from 1958 to 1967.

 

Autor textu: Zuzana Leškanič Majlingová

https://www.webumenia.sk/en/autor/8805