Pomník je symbolický – neoznačuje hroby vojakov. Podľa mien a upresnení hodností sa jedná o neznáme a známe obete z jednotiek legionárov z Talianska, ktorým tento pomník postavili legionári českého pluku, konajúci službu v Banskej Bystrici v roku 1919. Generál Milan Rastislav Štefánik založil Československý zbor v Taliansku 13. augusta 1918, jeho súčasťou bol aj peší pluk 35 – Foligno. Pomník z travertínu je jednopohľadový, hlavným symbolom je mnohocípa, v dvoch rovinách zobrazená hviezda s nápisom v strede: „A MY VŽDY CÍTILI, ŽE VYTRVAŤ JE KRÁSNE…“ Pred ňou stojí podstavec s legionárskou prilbou s reliéfom dvojchvostého leva. Na mramorovej tabuli podstavca sa nachádza text s menami legionárov.

 

The memorial is symbolic, it does not mark soldiers’ graves. The names and ranks indicate that it honours the known and unknown legionnaires from units operating in Italy, to whom this memorial was erected by the Czech legionnaires stationed in Banská Bystrica in 1919. The Czechoslovak Corps in Italy was established by General M. R. Štefánik on 13 August 1918 and included the 35th Infantry Regiment Foligno. The monument is made of travertine. Its main symbol – a multi-pointed twolevel star – bears an inscription in the centre reading: “WE ALWAYS FELT THAT IT WAS BEAUTIFUL TO PERSEVERE…”. In front of the star there is a plinth with the legionnaires’ helmet and the relief of a two-tailed lion. The soldiers’ names are listed on a plaque made of pink marble.

 

Autor textu: PhDr. Klára Kubičková, PhD.

 

Pomník legionárov 1. svetovej vojny - Mohyla padlým vojakom bol  rekonštruovaný v rokoch 2008 - 2009 a následne obnovený v roku 2023.