Ota Plávková, rodená Veljačiková, sa narodila 24. marca 1926 v Banskej Bystrici. V rodnom meste absolvovala Obchodnú akadémiu. Známou sa stala pôsobením v banskobystrickom štúdiu Československého rozhlasu počas obrodného procesu v 60. rokoch 20. storočia. Vo svojich komentároch otvorene kritizovala zlyhávanie socialistickej ekonomiky, vykonštruované politické procesy 50. rokov a obhajovala práva bežných občanov. Bola oddaná Pražskej jari na čele s Alexandrom Dubčekom. Počas okupácie v roku 1968 riadila rozhlasové vysielanie z banskobystrického štúdia. O rok neskôr ju za to z rozhlasu prepustili. Posluhovači „normalizačného“ režimu ju následne vyhostili z Banskej Bystrice a stredoslovenského kraja. Zamestnala sa ako bežná úradníčka v národnom podniku Priemstav v Bratislave. Počas „normalizácie“ čelila neustálym výsluchom Štátnej bezpečnosti, odpočúvaniu telefónu i bytu, tajným prehliadkam a spoločenskej diskriminácii. Po roku 1989 ju rehabilitovali. Zomrela 1. novembra 2002 v Bratislave. Pochovali ju na evanjelickom cintoríne na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici.

 

Zdroj: VÁROŠÍK, Michal. Nič neodvolám!. Vydavateľ Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica, 2021

 

 

Ota Plávková, born Veljačiková, was born on 24 March 1926 in Banská Bystrica. She completed her secondary studies at the Academy of Commerce in her native town. She became known for her work in the Banská Bystrica studio of the Czechoslovak Radio during the brief political thaw in the 1960s. In her commentaries she openly criticized the failures of the socialist economy, the political show trials of the 1950s, and defended the rights of common people. She strongly supported the Prague Spring led by Alexander Dubček. During the soviet invasion of 1968 she directed radio broadcasts from the Banská Bystrica studio. In retribution, she was dismissed from the radio station a year later. People subservient to the regime of “normalization” then forced her to leave Banská Bystrica and the region of Central Slovakia. She found work as a simple clerk in Priemstav, a state company in Bratislava. During the years of “normalization” she faced constant interrogations by the State Security, phone and apartment tapping, covert house searches and social discrimination. She was rehabilitated after 1989. She died on 1 November 2002 in Bratislava and is buried in the Protestant Cemetery on Lazovná street in Banská Bystrica.

 

Source: VÁROŠÍK, Michal. Nič neodvolám!. Published by the State Scientific Library in Banská Bystrica, 2021

 

 

Autor textu: Mgr. Michal Várošík