Betónové reliéfne plastiky vytvoril sochár Mikuláš Palko v spolupráci s architektmi Pavlom Rekom a Jiřím Rommerom. Osadené sú pri vstupoch do mesta, pod obcou Badín a nad obcami Kostiviarska, Jakub, Uľanka. Nachádzajú sa v blízkosti štyroch rôznych úsekov rýchlostnej komunikácie, ktorej výstavba prebiehala v 70. rokoch 20. storočia. Realizácia plastík bola súčasťou tejto výstavby a financovala sa z jej rozpočtu. Plastiky odhalili v roku 1974 a boli venované 30. výročiu SNP. Jednotlivé reliéfy zobrazujú geometricky štylizované figurálne kompozície mužských postáv v dlhých vojenských plášťoch. Figúry sú zachytené v dynamických bojových gestách so zbraňami nad hlavami postáv. Dominantnú úlohu komunistickej strany demonštruje päťcípa hviezda, zobrazená na každom reliéfnom výjave.

 

The relief sculptures made of concrete were created by sculptor Mikuláš Palko in cooperation with architects Pavol Rek and Jiří Rommer. The objects were installed at the entrance points to the town, below the village of Badín and above the villages of Kostiviarska, Jakub and Uľanka. They stand alongside four sections of an arterial road built in the 1970s. The sculptures were created as part of the road construction project and were financed from its budget. They were revealed in 1974 to mark the 30th anniversary of the Slovak National Uprising. The reliefs represent a geometrically stylized figural composition of men in long military coats. They are shown in dynamic, combative poses, raising the rifles above their heads. A five-pointed star as a symbol of the leading role of the Communist Party is present on each of the reliefs.

 

Autor textu: Mgr. Zuzana Leškanič Majlingová

 

Plastiky k 30. výročiu SNP boli obnovené v roku 2018.