Karol Dúbravský uplatnil pri tvorbe realisticky stvárnej sochy Partizán princípy v štýle socialistického realizmu. Socha zobrazuje idealizovanú postavu mladého vojaka v nadživotnej veľkosti, zachytenú v heroickom postoji so zbraňou v ruke. Umiestnená je pod vrchom Urpín a jej monumentalita vyznieva na pohľadovej osi z Námestia SNP cez Národnú ulicu. Dielo bolo osadené v roku 1964 pri príležitosti 20. výročia osláv SNP. V januári 2015 bola celá socha partizána natretá ružovou farbou. Ironicko-pacifistické gesto neznámych autorov bolo odstránené, no vyvolalo veľkú mediálnu pozornosť, ktorá podporila záujem o údržbu a starostlivosť tohto dlhodobo zanedbávaného priestoru. Odstránené konáre stromov a nočné osvetlenie dnes zabezpečujú dobrú vnímateľnosť diela aj z diaľkových pohľadov.

 

Karol Dúbravský followed the principles of socialist realism to create his realistic image of the Partisan. The sculpture represents an idealized, larger than lifesize figure of a young soldier in a heroic pose, holding a rifle. It was erected at the foot of the Urpín hill and provides a monumental focal point when viewed from the main square Námestie SNP through Národná street. The sculpture was installed in 1964 to mark the 20th anniversary of the Slovak National Uprising. In January 2015, the entire sculpture was painted pink. The paint applied by unknown authors to convey an ironic and pacifist message was removed but their action attracted a lot of media attention and highlighted the need to restore and maintain this long-neglected space. Trees were trimmed and lighting was installed, enhancing the visibility of the sculpture even at night or from a distance.

 

Autor textu: Mgr. Zuzana Leškanič Majlingová

 

Výtvarné dielo Partizán bolo rekonštruované v roku 2019.