Jozef Dekret Matejovie (* 12. 7. 1774, † 18. 1. 1841), rodák z čiernobalockej osady Dobroč, komorský lesmajster v Banskej Bystrici, patril medzi najuznávanejších lesníckych odborníkov na prelome 18. a 19. storočia. Pamätník bol odhalený 23. 7. 2004 pri príležitosti Dňa stromu a 230. výročia narodenia Jozefa Dekreta Matejovie. Jeho autorom je Richard Seneši. Pamätný kameň je zatiaľ najmladším z početných pamätníkov, ktoré sú vyjadrením úcty viacerých generácií lesníkov. Nachádza sa v trávnatom páse pred budovou pošty na Hornej ulici č. 1, na mieste niekdajšieho domu, v ktorom Jozef Dekret Matejovie žil a zomrel. Na kameni je okrem identifikačných údajov uvedený aj jeho odkaz: ZACHOVAŤ LESY POTOMKOM. V hornej časti je otvor, do ktorého je zasadená sadenička stromčeka symbolizujúca lesy, ktorých zveľaďovaniu Dekret zasvätil celý svoj život. Významne prispel k zveľadeniu baníctvom a hutníctvom zdevastovaných lesov na Hornom Pohroní.

 

Jozef Dekret Matejovie (12 July 1774 – 18 January 1841), born in the village of Dobroč in the Čierny Balog region, was the Head Forester and one of the most respected experts in forest management at the end of the 18th and the beginning of the 19th century. This commemorative stone was revealed on 23 July 2004 on the occasion of the Tree Day to mark the 230th anniversary of the birth of Jozef Dekret Matejovie. The monument was created by Richard Seneši. The commemorative stone is the latest in a series of memorials erected to show the respect of several generations of foresters. It was placed in an elongated flowerbed in front of the Post Office on Horná 1, on the site of a former house where Jozef Dekret Matejovie lived since 1814 and where he died in 1841. The stone monument bears the dates and his motto – PRESERVE THE FORESTS FOR OUR DESCENDANTS. A tree sapling is planted in a recessed space on the flat top of the stone as a symbol of the forests to which J. D. Matejovie had dedicated his entire life. He was instrumental in improving the condition of forests in the Upper Hron Region, destroyed by logging to meet the needs of the mining and metallurgy industries.

 

Autor textu: PhDr. Klára Kubičková, PhD. ; Mgr. Milan Šoka