Ivan Palúch patrí k najvýraznejším osobnostiam slovenského filmového herectva. Po dvoch rokoch na Divadelnej fakulte VŠMU musel štúdium ukončiť z dôvodu vrodenej zrakovej chyby – šeroslepoty, no ani to ho neodradilo stať sa hercom. Pôsobil v divadlách v Spišskej Novej Vsi, Žiline, Prešove a vo Zvolene. Jeho filmová kariéra sa začala písať filmom „Pieseň o sivom holubovi“. V roku 1967 dostal príležitosť vo Vančurovej balade „Markéta Lazarová“, vďaka ktorej sa o neho začali zaujímať zahraniční filmári. V roku 1968 ho juhoslovanský režisér Aleksandar Petrovič obsadil do hlavnej úlohy vo filme „Čoskoro bude koniec sveta“, v tom istom roku nemecký režisér Volker Schlondorff do historického filmu „Michael Kolhass“. O rok neskôr boli oba filmy uvedené v súťaži o Zlatú palmu na Medzinárodnom filmovom festivale v Cannes. Mimo súťaž sa premietal aj film Markéta Lazarová, čím sa dostal medzi najväčšie hviezdy európskeho filmu, čo sa dodnes nikomu nepodarilo. Jeho sľubne sa rozbiehajúcu kariéru však rázne zabrzdil normalizačný režim. K herectvu sa mohol vrátiť až po roku 1989. V roku 2008 na Art Film Feste v Trenčianskych Tepliciach dostal cenu Hercova misia, v roku 2015 bola osadená dlaždica s jeho menom na Chodníku slávy pred Divadlom P. O. Hviezdoslava v Bratislave.


Ivan Palúch is one of the major Slovak film actors. He had to quit his studies at the Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts due to a congenital eye disorder – night blindness, but this did not discourage him from becoming an actor. He acted in theatres in Spišská Nová Ves, Žilina, Prešov and Zvolen. His career as a film actor started with “Pieseň o sivom holubovi” (Song of the Grey Pigeon). In 1967, he was cast in the film ballad “Markéta Lazarová” directed by František Vláčil, in which Palúch attracted the attention of foreign filmmakers. In 1968, Yugoslav director Aleksandar Petrovič cast him in the main role in “The End of the World is Near” and German director Volker Schlondorff cast him in his historical movie “Michael Kolhass”. The next year, both films were screened in competition at the Cannes Film Festival and “Markéta Lazarová” was screened out of competition, along with the greatest stars of European filmmaking, still an unparalleled feat. However, Palúch’s promising career was cut short by the regime of “normalization”. He was only able to return to acting after 1989. In 2008, he was awarded the Actors’ Mission Award at the Art Film Festival in Trenčianske Teplice. In 2015, a tile with his name was revealed on the walk of fame in front of the P. O. Hviezdoslav Theatre in Bratislava.


Autor textu: Andrej Predajniansky