Excelentná osobnosť česko-slovenského lesníctva. Po tridsaťročnom úspešnom pôsobení v Bukovine ho nová republika povoláva v roku 1919 do funkcie riaditeľa štátnych lesov v Banskej Bystrici. Nezabudnuteľným zostáva jeho nástupný prejav: „Dbajme na čistotu našej práce. Nenávidím korupciu a nebudem ju trpieť, nech sa už vyskytne v akejkoľvek forme… Hlavným poľom našej činnosti nech je pestovanie a ochrana lesov, lebo podľa úspechov na tomto poli sa poznávajú pokrokoví lesníci.“ V roku 1921 odchádza do Prahy ako generálny riaditeľ Československých štátnych lesov a majetkov. Tvrdo tu bojuje, aby zabránil požiadavkám ministra na nečestný predaj ťažby dreva na pni. Stálo ho to funkciu, no boj vyhral. V roku 1923 odchádza do Brna, kde sa stáva lesníckym profesorom, neskôr aj dekanom a rektorom. Vybuduje lesnícky Slavín. Zostáva príkladom nezvratnej morálky a vysokej odbornosti.


Josef Opletal was a remarkable figure in the history of forest management in Czechoslovakia. After a successful career in Bukovina, spanning 30 years, the newly founded republic appointed him the head of the Public Forests Directorate, based in Banská Bystrica, in 1919. His inauguration speech is still remembered today: “Let us make sure to work honestly. I hate corruption and will not tolerate it, whatever form it may take… Our main mission is to grow and protect the forests, because success in this respect is the trademark of a progressive forester.” In 1921, he moved to Prague to assume the position of the General Manager of Czechoslovak Public Forests and Assets. He fought hard against the proposed unfair sales deals by the ministry for standing timber logging. He lost his position, but he won the battle. In 1923, he moved to Brno to become a university lecturer on forest management, later becoming the dean and rector. He created Lesnícky Slavín, a memorial to the forests. He remains an example of moral fortitude and professionalism.


Autor textu: Ing. Ján Mičovský, CSc.