Medicínu vyštudoval v nemeckom Altdorfe roku 1696, v Banskej Bystrici sa natrvalo usadil roku 1702. Stal sa hlavným mestským lekárom a hlavným lekárom Zvolenskej a Turčianskej župy. Bol majiteľom dvoch lekární, zavádzal nové liečivá, viaceré sám pripravoval. V meste založil súkromnú lekársku školu, kde vyučoval. Skúmal liečivé pramene a termálne kúpele, spolupracoval s Matejom Belom. Bol autorom odborných článkov o priebehu epidemických ochorení, ochrane pred morovou nákazou a vplyve podnebia na zdravie obyvateľov. Za svoju bohatú činnosť získal prívlastok Uhorský Hippokrates. Verejne sa angažoval, štyrikrát bol zvolený za richtára, zastával aj úrad senátora. Požiar ho pripravil o veľkú časť majetku a cennú knižnicu. Cisár Karol VI. ho povýšil do šľachtického stavu.


Oto Karol Moller studied medicine in Altdorf, Germany, in 1696 and permanently moved to Banská Bystrica in 1702. He became the Chief Municipal Physician and the Chief Physician of the Zvolen and Turiec Counties. He owned two pharmacies and introduced new medicines, often prepared by himself. He founded a private medical school in the town and lectured there. He studied spring water with healing properties and worked with Matej Bel. He wrote scientific papers about epidemics, describing their course, about protection against plague and on other topics. He was dubbed the Hungarian Hippocrates due to his broad range of activities. He was also involved in public matters and was elected Mayor four times, he also served as a Senator. He lost part of his property and his valuable library in a fire. Oto Karol Moller was knighted by Emperor Charles VI.


Autor textu: PaedDr. Jana Borguľová