So životom aj miestom posledného odpočinku básnika Andreja Sládkoviča sú späté tri majestátne stromy – lipy. Hrochotská lipa malolistá pri evanjelickom kostole v Hrochoti, Sládkovičova lipa veľkolistá na evanjelickom cintoríne v Radvani a lipa veľkolistá pri Evanjelickom farskom úrade a. v. v Radvani. Na farskom dvore v Radvani bola lipa vysadená v čase, keď tu Andrej Sládkovič pôsobil ako kňaz. Do dnešných čias sa zachovala ako statný strom, tak trochu ukrytý pred zrakom verejnosti. Lipa rastie medzi stenou evanjelickej fary, jej priľahlými budovami a susediacim nákupným centrom. Vo výške 130 cm dosahuje obvod kmeňa úctyhodných 412 cm. Na zachovanie dobrého fyzického stavu stromu je v súčasnosti nevyhnutné jeho odborné posúdenie a následné ošetrenie.

 

Three stately lime trees are associated with the life and the final resting place of the poet Andrej Sládkovič. The small-leaved lime tree in the yard of the Lutheran Church in Hrochoť, Sládkovič’s large-leaved lime tree in the Lutheran cemetery in Radvaň and the large-leaved lime tree near the ECAC Parish Office in Radvaň. This lime tree was planted in the backyard of the office when Sládkovič worked there as a pastor. The lush tree has survived until today, slightly hidden from public view. It grows between the wall of the Parish Office and its adjacent buildings and a nearby shopping centre. Its trunk circumference is an impressive 412cm at the height of 1.3m. Today, the tree requires professional assessment and adequate treatment to keep it in good physical condition.

 

Autor textu: RNDr. Elena Martincová