Plastiky Lienka a Trojlístok od Jaroslava Kubičku boli vytvorené v roku 1986 a sekundárne osadené pred budovu Gymnázia J. G. Tajovského. Pôvodne boli určené pre napokon nerealizovaný areál materskej školy na sídlisku Sever, ktorý projektoval Ing. arch. Pavel Rek v roku 1977. Obe plastiky si vyžadujú pohľadovo vhodnejšie premiestnenie a ošetrenie. Pohľad na plastiku Lienka je znemožnený oplotením majiteľa súkromného pozemku a Trojlístok je ukrytý pod vetvami ihličnanov, ktoré vyrástli v jeho blízkosti.

 

The objects of Ladybird and Three-Leaf Clover by Jaroslav Kubička are installed in front of the building of the J.G.Tajovský Grammar School. Originally, they were intended for the premises of a kindergarten designed in 1977 by Ing. arch. P. Rek which, however, was never built, in the Sever housing development. Both objects require restoration and should be transferred to a visually more appropriate environment. The Three- Leaf Clover is hidden under the branches of conifers growing nearby and the Ladybird cannot be seen behind a fence erected by a private property owner.

 

Autor textu: Mgr. Zuzana Leškanič Majlingová