Raritný strom Liriodendron tulipifera rastie za evanjelickým kostolom, za hradbami mesta. Vek zdravého, bujného, široko stĺpovitého jedinca sa odhaduje na 100 rokov. Obvod kmeňa, ktorý rastie šikmo, dosahuje vo výške 1,3 m veľkosť 230 cm. Koncom mája sa na ňom tvoria žlté až bledozelené kvety, na báze oranžovo-prúžkované, tvaru čaše, dlhé do 6 cm. Z obojpohlavných kvetov, ktoré rýchlo opadávajú, sa vyvíjajú kužeľovité plody podobné šiške. Tmavozelené, do 15 cm dlhé listy tvaru lýry, a na vrchole laločnaté, na jeseň žltnú a opadnú. Kôra stromu je tmavohnedá a zbrázdená. Ľaliovník tulipánokvetý, pôvodne rastúci v listnatých lesoch Ameriky, uprednostňuje hlboké, úrodné, dobre priepustné pôdy. Z jeho kmeňa si Indiáni zhotovovali kanoe. Drevo je svetlé, ľahko opracovateľné, vhodné na výrobu nábytku. Na území mesta sa vyskytuje ešte pri Hrone neďaleko malej stanice.

 

A unique specimen of Liriodendron tulipifera grows at the back of the Lutheran church behind the town walls. This healthy, luxuriant, large and stately tree is estimated to be 100 years old. The circumference of its inclined trunk is 230cm at the height of 1.3m. Towards the end of May, it produces chalice-shaped, yellow to light-green flowers with orange stripes at the base, up to 6cm in size. These bisexual flowers wither fast and develop into cone-shaped fruits. Its dark green, up to 15cm large, four-lobed leaves turn yellow in the autumn and fall off. The bark is dark brown and forms intricate patterns. The tulip tree, originally from the deciduous forests of North America, prefers deep, rich, well-drained soils. Native Americans used its trunk for making canoes. Its wood is lightcoloured, easy to process, also suitable for furniture making. In the town, more tulip trees can be found on the riverbank of Hron, near the Small Train Station.

 

Autor textu: Ing. Mgr. Pavol Katreniak