Do budovy banskobystrického krematória sa vstupuje vysokou úzkou bránou, navrhnutou M. Ksandrom. Na bráne dominujú figurálne reliéfy zobrazujúce mystickú postavu, zahalenú drapériou. Ľavé krídlo dverí zachytáva postavu od chrbta, pričom gestom ruky komunikuje so svojím pendantom na pravej strane, kde je tajomná postava otočená k prichádzajúcemu. Citlivo stvárnené dielo s moderným výrazom rešpektuje staré náboženské zobrazovacie tradície a podporuje intímny charakter pietneho miesta. Centrom obradnej siene krematória je stena s pohyblivou konštrukciou, vybudovanou okolo katafalku, navrhnutá Elenou Bellušovou. Reflexná plocha hliníkovej steny výrazne odráža svetlo, ktoré symbolicky spájame s poslednou rozlúčkou. Povrch je vyzdobený vertikálnou abstraktnou maľbou v strieborných a zlatých tónoch.

 

The entrance to the Crematorium is through a tall and narrow gate designed by M. Ksandr. Its main feature is a relief with a mystical draped figure. The left leaf shows the figure from the back, gesturing towards its counterpart on the right leaf, where the mysterious figure faces the arriving visitor. This subtle image with a modern air respects the traditional religious imagery and reinforces the intimate nature of the solemn site. Inside, a screen designed by Elena Bellušová and sliding on a mechanism around the catafalque forms the centre of the ceremonial space. The polished aluminium surface of the screen reflects light, symbolically associated with the final goodbye. It is decorated with abstract vertical forms painted in silver and gold hues.

 

Autor textu: Mgr. Zuzana Leškanič Majlingová