Slovinský architekt a dizajnér Saša Janez Mächtig vytvoril prototyp modulárneho predajného kiosku K67 v roku 1966. Vizionárske dizajnové dielo umožňovalo dômyselné kombinovanie jednotlivých modulov podľa požiadaviek prevádzkovateľov a lokality umiestnenia. Základná modulárna jednotka (256,5 × 240 × 240 cm) bola vyrobená z polykarbonátu vystuženého kovovými profilmi. Prototyp kiosku mal od uvedenia na trh značný úspech medzi odbornou verejnosťou, ako aj v komerčnej sfére. Od roku 1972 je Kiosk K67 zaradený do stálej zbierky Múzea moderného umenia (MoMA) v New Yorku. Výrobu produktu zabezpečovala firma Imgrad. Z celkového počtu 7500 vyrobených kusov sa zachoval nepatrný zlomok.

 

Slovenian architect and designer Saša Janez Mächtig built a prototype of his modular kiosk K67 in 1966. His visionary design allowed for clever combinations of individual modules, in response to the needs of their users and to specific locations. The basic modular unit (256.5×240×240cm) was made of polycarbonate reinforced with metal profiles. Following its launch on the market, the kiosk won the praise of experts and became very popular in the business community. Since 1972, kiosk K67 forms part of the permanent collection of the New York Museum of Modern Art (MoMA). It was manufactured by Imgrad. Only a fraction of the total of 7500 units produced still survive.

 

Autor textu: Ing. arch. Rastislav Udžan, PhD.