Kinetické objekty od maliara Michala Kerna patria k najhodnotnejším zachovaným realizáciám monumentálnej tvorby vo verejnom priestore Banskej Bystrice z obdobia 70. rokov 20. storočia. Návrhy na ich realizáciu autor pripravil v roku 1972 a 1973. Boli určené pre dve najväčšie banskobystrické sídliská Fončorda a Sásová. Objekt „Mobil“ výtvarne dotváral na sídlisku Fončorda Stredisko občianskej vybavenosti Mladosť a bol umiestnený v blízkosti Divadla hudby na ulici Družby. Divadlo bolo po roku 1989 zbúrané a v roku 2014 bol na parcele postavený nový bytový dom.

 

The two kinetic objects by painter Michal Kern belong among the most valuable monumental works of art from the 1970s that have been preserved in the public space in Banská Bystrica. The author created the designs in 1972 and 1973 for the town’s two largest housing developments – Fončorda and Sásová. The object titled “Mobile” was intended as an artistic feature of the Mladosť commercial and cultural centre and was installed near the Musical Theatre on Družby street. The theatre was demolished in 1989 and a new apartment house was built on the site in 2014.

 

Autor textu: Mgr. Zuzana Leškanič Majlingová

 

Kinetický objekt Mobil bol zrekonštruovaný v roku 2017.