Monumentálny keramický „mozaikový obraz“ Jánošík a jeho družina je umiestnený v interiéri vstupnej haly predajne firmy Exima a vypĺňa celú plochu pohľadovej steny. Mnohofigurálna kompozícia s ústrednou postavou Jánošíka, zobrazeného v spoločnosti tancujúcich zbojníkov, je prejavom typického Fullovho štýlu, spájajúceho podnety európskeho avantgardného umenia s inšpiráciami z ľudovej tvorby, detského prejavu a ikonopisnej maľby. Dekoratívna plošnosť, žiarivé farby, geometrická štylizácia tvarov a zrozumiteľná naratívnosť jeho obrazov zabezpečili nášmu najvýznamnejšiemu výtvarníkovi 20. storočia mnohé medzinárodné ocenenia a divácku obľúbenosť. V poloverejnom priestore predajne je dnes dielo nedôstojne obložené tovarom a jeho umelecké hodnoty sú zdevalvované.

 

The monumental ceramic ‘mosaic picture’ titled “Jánošík and his group“ covers the entire space of the principal wall in the entrance hall of Exima showroom. This multi-figural composition, with Jánošík at its centre surrounded by dancing highwaymen, shows the characteristic features of Fulla’s style combining European avant-garde impulses with elements inspired by folk art, children’s creations and icon paintings. Fulla’s decorative two-dimensionality, geometrically stylized shapes and straightforward narrative won him a number of international awards, as well as widespread popularity, making him the most important Slovak visual artist of the 20th century. Today, the piece is surrounded, with a lack of respect, by a variety of goods in the semi-public space of the showroom, depreciating its artistic value.

 

Autor textu: Mgr. Zuzana Leškanič Majlingová