V roku 1968 vznikol v Banskej Bystrici spolok AVT, združujúci architektov, výtvarníkov a teoretikov. Jednou z jeho iniciatív bola aj kultivácia životného prostredia panelákového sídliska Fončorda, kde prebiehala dynamická výstavba od začiatku 60. rokov až do polovice 80. rokov 20. storočia.

 

In 1968, an association of architects, visual artists and theoreticians – AVT – was established in Banská Bystrica. Its initiatives included adding an artistic aspect to the public space of Fončorda, a housing development of panel apartment houses that grew at a vigorous pace between the early 1960s and the mid-1980s.

 

Autor textu: Mgr. Zuzana Leškanič Majlingová