Architektonický komplex Gymnázia J. G. Tajovského a Obchodnej akadémie na Tajovského ulici vytvoril Ing. arch. Pavel Rek. Výnimočne poňatý areál školského dvora z tvarovaného a pohľadového betónu vznikol v spolupráci architekta so sochárom a maliarom Jaroslavom Kubičkom. V priestoroch medzi dvoj a trojpodlažnými krídlami s učebňami autori vytvorili prestávkové dvory a voľné priestranstvá. Jadru vnútorného nádvoria dominuje centrálne schodisko, okolo ktorého sú komponované mohutne tvarované schodištia, vedúce do polouzavretých oddychových zón, poskytujúcich priestor na intímnejšie trávenie voľného času. Veľkoryso poňaté hmoty z pohľadového betónu ohraničuje plocha dnes už nefunkčnej bazénovej fontány. Z hľadiska symbiózy výtvarného diela a architektúry patrí nádvorie k najoriginálnejším a najcennejším umeleckým realizáciám na území mesta.

 

The series of buildings of the Jozef G. Tajovský Grammar School and the Commerce Academy at Tajovského street was designed by Ing. arch. Pavel Rek. Its uniquely shaped schoolyard area with structures made of exposed concrete are the result of the architect’s cooperation with the painter and sculptor Jaroslav Kubička. The artists filled the space between the twoand three-floor classroom wings with yards and open spaces to be enjoyed during the breaks. The central staircase as the dominant feature of the inner courtyard is surrounded by the robust shapes of adjacent staircases leading to semi-separated relaxation zones providing more privacy for the leisure time. A pool-shaped fountain, which is not in use today, forms the edge of these imposing shapes of exposed concrete. The symbiosis of a work of visual art and architecture makes this courtyard one of the most original and valuable artistic projects in the town.

 

Autor textu: Mgr. Zuzana Leškanič Majlingová