Areálu Rooseveltovej nemocnice dominuje jedna z najmonumentálnejších a najkrajších fontán v meste,
 pomenovaná symbolicky Kvet života. Svojimi jednoduchými kruhovými tvarmi korešponduje
s pravouhlými hmotami pavilónov,  humanizuje a harmonizuje veľkorysý nástupný
priestor nemocničného komplexu. Hlavný bazén fontány je založený na kruhovom pôdoryse
s vnútorným priemerom 15,5 m. V strede bazéna je osadený 4,75 m vysoký kvet guľového tvaru,
komponovaný ako šperk z množstva menších guľových  útvarov z lešteného nerezu s triskami.
Plochu betónového bazéna  vypĺňajú ešte tri menšie, asymetricky a stupňovite  rozmiestnené betónové
„taniere“ rôznych veľkostí s malými guľovými triskami. Betónové časti obruby bazéna a vnútorných
tanierov boli pôvodne obložené keramikou. V súčasnosti, po viac ako tridsiatich rokov od realizácie
tohto umelecky vysoko hodnotného diela, je fontána v havarijnom stave a vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu.
 Po jej realizácii by mohol Kvet života opäť zažiariť v lúčoch letného slnka, odrážať sa v  zrkadle
vodnej hladiny a návštevníkom i pacientom nemocnice poskytnúť okrem osvieženia i  
estetický zážitok.