V roku 1968 vznikol v Banskej Bystrici spolok AVT, združujúci  architektov, výtvarníkov a teoretikov. Jednou z jeho iniciatív bola aj kultivácia životného prostredia panelákového sídliska Fončorda, kde prebiehala dynamická výstavba od začiatku 60.rokov až do polovice 80. rokov. 20. storočia. Spolok odborníkov AVT presadzoval myšlienku vytvárania vhodných podmienok aj pre najmladších obyvateľov sídliska – deti, ktoré mohli v tom čase tráviť voľný čas len v rozostavanom, pomerne nebezpečnom teréne. Išlo o generáciu detí silnej populačnej vlny 70. rokov (tzv. Husákové deti), ktoré vyrastali v období posunu sociálnych hodnôt. Niekedy boli aj prezývané ako „deti s kľúčom na krku“. Bolo to z dôvodov redukcie možností dohľadu zo strany pracujúcich dospelých. Príčina bola v zmenách v generačnom spolunažívaní a vo zvyšovaním podielu zamestnaných matiek. Vďaka iniciatíve združenia AVT boli na sídlisku Fončorda pre deti postupne vybudované originálne ihriská, ktoré navrhovali a realizovali akademicky vzdelaní, domáci výtvarníci.