Akademický sochár Mikuláš Palko (1934, Detva – Korytárky), študoval (1959 – 1965) figurálne sochárstvo u prof. Jozefa Kostku na Vysokej škole Výtvarných umení v Bratislave. Po ukončení štúdií pôsobil v Banskej Bystrici ako pedagóg na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty (1966 – 79) a neskôr ako umelec v slobodnom povolaní. Popri komornom sochárstve a kresbe sa venoval aj realizáciám monumentálnych výtvarných diel v architektúre. V 70. a 80. rokoch 20. storočia vytvoril na území mesta Banská Bystrica viacero monumentálnych prác. Väčšina týchto diel je v súčasnosti poškodená, alebo bez trvalej starostlivosti - Plastiky k 35. výročiu SNP (1981), Detské ihrisko „Deti na lúke“ (1975), List (1976), Vegetácia (1974).  Trvalým inšpiračným zdrojom tvorby je pre Mikuláša Palka  príroda.