Obytná plastika pochádza z roku 1972 a Jaroslav Kubička ju realizoval v spolupráci s Ing. arch. Pavlom Rekom, ktorý projektoval aj sídlisko „Sever“, ktoré  plastika výtvarne dotvárala. V „normalizačnom“ období išlo o projekt panelákového sídliska s najnižšou hustotou osídlenia v Banskej Bystrici a jeho výstavbu bolo preto veľmi ťažké presadiť. Z pohľadu kvality životného priestoru a prírodnej scenérie, v ktorej je situované, patrí aj dnes k najhumanistickejším panelákovým obytným lokalitám v meste. V priestore na konci Severnej ulice bol vytvorený oddychový park pre neveľký obytný celok, pričom tvarovaná „obytná“ plastika z liateho betónu ponúkala pre jej obyvateľov možnosť organizovania menších spoločenských udalostí, koncertov a stretnutí. Plastika bola v 70. a 80. rokoch obľúbeným miestom oddychu miestneho obyvateľstva, dnes je však poškodená a okolie plastiky nie je udržiavané. Akademický maliar a sochár Jaroslav Kubička (1930 – 2009), študoval na Pedagogickej fakulte a Akadémii výtvarných umení v Prahe, na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave maľbu u prof. Jána Mudrocha. Žil a tvoril v Banskej Bystrici, kde pôsobil ako vysokoškolský pedagóg a umelec v slobodnom povolaní.